across the sunnyverse

our poetry corner

Photo credits to JJ Beeme | Fundación del Garabato
Verses and art…

El sol ixent

Vull tornar roc la cendra de la lluna
La llibertat va vestida de dol
Dessota les estrelles. Veig la pruna
D’aquesta lluna. El meu matí no vol

Aspes d’engany. La llibertat té una
Corona d’or amb que el seu raig de sol
Ixent a l’horitzó envaeix la runa.
No hi ha a la vida res. No hi ha mussol

Soliu que simbolitzi cap tristesa.
El tro no és la veu de cap deu. No
Són els núvols dosser de sa grandesa,

Ni el llamp la seva comminació,
Ni el vent el missatger. L’única empresa:
Els raigs del sol ixent a l’horitzó.

Joan Brossa
La barba del cranc, 1955